NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

   - Jak uzyskać licencje?

    1)  Przede wszystkim należy być osobą pełnoletnią i posiadać prawo jazdy kat. B

    2)  Ukończyć  kurs oferowany przez naszą firmę

    3)  Zapisać się na egzamin państwowy w Urzędzie Miasta na Al. Jerozolimskiech 28. Należy złożyć następujące dokumenty: zaświadczenie o ukończeniu naszego kursu, wniosek (do pobrania z naszej strony lub dostępny w urzędzie), potwierdzenie opłaty za egzamin w wysokości 260zł (nr konta do wpłaty umieszczony jest na wniosku)

    4)  W wyznaczonym terminie udać się na egzamin ul. Kredytowa 3

    5)  Po zdanym egzaminie udać się do Urzędu Miasta (Al. Jerozolimskie 28) po odbiór zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu państwowego

Należy pamiętać, że aby rozpocząć pracę w zawodzie kierowcy taksówki musimy dodatkowo posiadać aktualne badania lekarskie, psychotechnikę i zaświadczenie o niekaralności.

Dokładne informacje dostępne są na stronie Urzędu Miasta st. Warszawy. www.taxi.um.warszawa.pl

   - Kiedy muszę trzeba zrobić badania lekarskie, psychotechnikę i niekaralność?

Wyrobienie powyższych zaświadczeń jest niezbędne do rozpoczęcia pracy w zawodzie. Można wyrobić je po zdanym egzaminie państwowym.

   - Jak długo ważny jest kurs?

Kurs jest ważny bezterminowo. Oznacza to, że nie trzeba od razu podchodzić pod egzamin państwowy. Dodatkowo nasi klienci mają w cenie naszego kursu aktualizację pytań egzaminacyjnych.

   - Jak wygląda egzamin państwowy?

Egzamin państwowy jest przeprowadzany w formie testu. Jest 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Czas na rozwiązanie testu to 25 minut.  Aby zaliczyć test należy odpowiedzieć poprawnie na 14 pytań testowych.  Następnego dnia po egzaminie wysyłane są po godzinie 15 smsy z wynikami egzaminu. Jeżeli wynik egzaminu jest pozytywny należy w ciągu 7 dni odebrać zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu. W przypadku wyniku negatywnego w ciągu 7 dni można obejrzeć swój test w Urzędzie Miasta.

Zakres tematyczny na egzaminie to topografia Warszawy oraz przepisy prawa miejscowego.

Przykładowe pytanie egzaminacyjne:

Na jakiej ulicy znajduje się Hotel Mercure Warszawa Centrum?

a) Wilcza
b) Złota
c) Marszałkowska

 

   - Jak długo czeka się na egzamin państwowy

Zgodnie z przepisami  termin egzaminu musi być wyznaczony maksymalnie wciągu 60 dni. W praktyce termin oczekiwania na egzamin wynosi około miesiąca. Istnieje jednak możliwość podejścia do egzaminu przed wyznaczonym terminem. W tym celu należy udać się na ul. Kredytową 3 w dniu egzaminu wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin.  Jeżeli nie stawią się na egzaminie wszyscy zapisani w tym terminie, wtedy komisja wpuszcza osoby dodatkowe.

   - Jak długo trwa kurs?

W naszej firmie kursy odbywają się codziennie tak więc kurs mogą Państwo rozpocząć praktycznie tego samego dnia. Jesteśmy także bardzo elastycznie jeśli chodzi o godziny zajęć. Tak więc to kursant decyduje o terminach i czasie trwania kursu. Można ukończyć go z dnia na dzień lub rozłożyć w czasie.

KURSY NON STOP!

TEL- 513-363-363
kontakt@taxilicencja.pl

CENA KURSU - 350 zł

Pozostałe ceny kursów indywidualnych, korporacyjnych, z dojazdem i internetowych ustalane indywidualnie.